apr 292014
 

Det var ekstraordinært årsmøte 17/3. Det ble ingen enighet om leder. Sari Laatikainen står registrert som leder, men det styres «flatt», dvs at alle i styret har like mye ansvar. Det nye styret er oppdatert her. Det vil fortsatt være styremøte ca.en gang pr.mnd. Er det saker som ønskes å ta opp kan «kontakt»-linken brukes, et styremedlem eller mailadresse: solli.samfunnshus@gmail.com

Det nye styret ønsker veldig gjerne forslag til aktiviteter/arrangement  😆

Medlemskontigentene er sent ut og er som følger:

Solli samfunnshus: Fjellheim: Solli veilysforening:
Familie: 300,- Familie: 100,- Pr.husstand: 100,-
Enkel: 150,- Enkel: 50,-
Pensjonist: 100,-
Kontonr.48116312193 Kontonr: 48116313815 Kontonr: 47761439851

Vi minner om at alle i bygda SKAL betale veilysene. Alle beløpene kan betales til samfunnshusets konto, så fordeler vi til de andre kontoene.