apr 182015
 

Solli samfunnshus er så heldig å ha blitt en del av en pilot i prosjektet «Rom for kultur» i Troms Fylkeskommune. For mer info om dette prosjektet se her.

Fredag 24.april kl.18.00-ca.kl.21.00 inviterer vi til Idedugnad. Vi vil presisere at her kan alle som vil delta. Du trenger ikke bo eller ha tilknytning til bygda.

001

apr 182015
 

Året 2015 er godt i gang. Søndag 15.februar var det årsmøtet. Utleiesatser og medlemskontigenter er uforandret. Det ble valgt medlemmer for nytt styre og styret har konstituert seg slik.