Medlem

 

Dersom du er medlem av samfunnshuset får du flere fordeler:

  • Du har stemmerett på årsmøtet.
  • Du får leie samfunnshuset til medlemspris. Men det forutsetter at du har vært medlem fra året i forveien. Dette gjelder ikke nytilflyttede.
  • Du får leie salen nede gratis eller salen oppe for halv pris en gang pr.kalenderår. Dette gjelder ikke til barndåp, konfirmasjon eller brylluM

Medlemssatsene vedtas av årsmøtet hvert år. Årsmøtet for 2012 vedtok følgende satser. Nye satser skal vedtas på årsmøte 16/2.

  • Familie: kr.300,-
  • Enkel medlem: kr.150,-
  • Pensjonist: kr.100,-
 Posted by at 4:26 pm