Utleie

 

Samfunnshuset er disponibelt for utleie enten til privatpersoner eller til lag- og foreninger. I salen oppe er det plass til å dekke på til 150-170 mennesker. I salen nede er det plass til maks 50 mennesker.

sal oppe  SAM_0262                                                                                           Salen oppe.                                                                                   Salen nede.

Utleiesatsene vedtas hvert år av årsmøtet, sist gang 16/2-14.

Det er Preben Hansen som er ansvarlig for utleie. Tlf.nr.90281108, mail: prehanse@online.no

Det kan gjøres avtale om langtidsleie. Dette avgjøres av styret.

Satsene for 2014 er:

Objekt Medlem Ikke-medlem
1.etg kr.400,- kr.1000,-
2.etg/Hele huset kr.1000,- kr.2500,-
Bryllup kr.1500,- kr.2500,-
Konfirmasjon 2.etg. kr.1000,- kr.2500,-

 

Utleiereglene blir vedtatt av årsmøtet og er som følger:

  • Det er den som leier samfunnshuset som skal stå for arrangementet. Dette gjelder for medlemmene. Dersom det viser seg at medlemmer leier for ikke-medlemmer, blir medlemmet fakturert leien for «ikke-medlem».
  • For å få leie til medlempris må en minimum ha vært medlem fra året før. Dette gjelder ikke nytilflyttende.
  •  For å leie til konfirmasjon kan en tidligst sette seg opp 1år før konfirmasjon. Dersom det er flere medlemmer som vil leie til samme dato, skal det foretas loddtrekning i august året før. Alle representantene skal være representert og loddtrekningen foretas av styret. Styret som helhet er klageinnstans.
  • Medlemmer får leie 1.etg gratis eller 2.etg til halv pris en gang pr kalenderår. Dette gjelder ikke til dåp, konfirmasjon eller bryllup. Medlemmet må ha vært medlem fra året før.
  • Nøkkelen utleveres dagen før arrangementet til all utleie bortsett fra:
  1. Til konfirmasjon utleveres nøkkelen to dager før.
  2. Til bryllup utleveres nøkkelen tre dager før.
  3. Nøkkelen kan utleveres tidligere til andre arrangement, mot et tillegg i prisen.
  • Leietaker er ansvarlig for å vaske. Mot et tillegg i prisen kan det avtales vasking med utleier.
 Posted by at 4:26 pm