Solli ligger 15 km fra Finnsnes, og 5 km fra Vangsvik, hvor kommuneadministrasjonen og skolen ligger. Det er over 70 husstander og nærmere 200 innbyggere i bygda. Bygda har fått bygd ut fiber, som kan bestilles hos Pronea.

 Området rundt Solli er omkranset av flotte fiskevann, og turstier til både Rubbestadtårnet, Gammelvetten og Gammen. Idrettslaget har også tre bøker ute ved Råttkjærringhålla, Gammen og Storlia. Andre aktiviteter i nærområdet er fotball, volleyball, korsang og svømming i Vangsvik, samt skitrening og bueskyting på Vesterfjell. Vi har i bygda barnehage, et aktivt samfunnshus, sanitetsforening, kapellforening til Reindalen kapell, Husflidslag, og 5 km lang lysløype som er åpen tirsdag, torsdag og i helgene om vinteren.

Lag og foreninger er en stor del av innbyggernes fritidssysler. Vi har et aktivt samfunnshus, som huser revylag, Fjellheim IL, Solli Grendeutvalg. I tillegg holder Tirsdagsklubben og Saniteten møtene sine her. Samfunnshuset driver en barneklubb, og har mange arrangement i løpet av året. Samfunnshuset er til utleie til arrangement, og driftes av bygdas innbyggere som rullerer på å gå i komiteer. Etter hvert styremøte sendes det ut ”Bygdesladder” med informasjon om hva som skjer i bygda og kommende arrangementer.

Lokale bedrifter er viktig for bygda, og vi kan nevne Nicopan AS, Solli Trappefabrikk, Malermester Hans Johnsen, Regnskapsfører Rigmor Hansen, gårdbruker Olaug Pedersen,  billakkerer Raymond Kling, og Biloppretter JTS Auto. I tillegg har vi flere kreative innbyggere, som både leverer bakst, strikk, treprodukter med mer.

Solli er det rom for alle. Det er en bygd i stadig vekst. Vi ønsker alle nyinnflyttede velkommen som innbyggere i bygda, og håper dere vil trives!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 10:37 am