April-14

 

BYGDESLADDER 

april-14

Trimbok: Trimbøkene blir lagt ut 1.juni på Slottekollen, Råttkjærringholla og Gammen

17.mai: 17.maifeiring med middag, kakebord, leker og evt.lodd eller åresalg (dette får komiteen bestemme). Styret foreslår svinesteik med tilbehør. Komite: Rainer (komiteleder), Hilde J, Alf-Magne, Jøran, Sari, Rune E, Nina, Lovise.

Vi minner om at dersom du ikke kan stille i komiteen, er du selv ansvarlig for å finne erstatter. Deter IKKE styret sin jobb.

Barneklubb: grunnet mange «klem»-dager og helligdager blir det ikke barneklubb på Solli samfunnshus før avslutning den 13.juni. Mer informasjon kommer.

Neste styremøte blir mandag den 26.mai.

Styret

Legg inn en kommentar