Om oss

 

Solli samfunnshus ble stiftet 15.august 1954 av fire forskjellige lag: Solli sanitetsforening, Solli arbeiderlag, Solli småbrukarlag og ungdomslaget.

Medlemmer fra disse lagene dannet et styre som skulle drifte samfunnshuset.

Solli samfunnshus ble bygd for at folk i bygda skulle ha en samlingsplass og lokaler til barnedåp, konfirmasjon, bryllup, bursdagsfeiringer mm.

Det har siden den gang vært flere endringer i eierforholdet. I 2011 ble det gjort en ny avtale mellom daværende eiere Solli samfunnshus, Fjellheim og Solli sanitetsforening. Avtalen gikk ut på at Solli sanitetsforening og Fjellheim trakk seg ut av eierforholdet, så nå eies Solli samfunnshus av Solli samfunnshus.

Det er styret som er ansvarlig for å sette opp aktiviteter for å få inn inntekter for å drifte samfunnshuset. Dette styret velges av årsmøtet. Styret har styremøte ca.1 gang pr.mnd. I tillegg til forskjellige aktiviteter, leies samfunnshuset ut til forskjellige arrangementer. Det er utleieregler i forhold til dette og det er forskjell i pris på medlem og ikke-medlem.

 

 Posted by at 4:25 pm