Sollirevyen

 

Sollirevyen

Sollirevyen anno 2012 (mangler tre)

Sollirevyen har base på Solli samfunnshus. Sollifolk har lang tradisjon og har i en mannsalder drevet på med revy. Fortellinger er blitt fortalt fra person til person og noen er blitt til sketsjer eller revyviser. Men revyen slik vi kjenner den i dag har holdt på i snart 30år. I disse årene er det blitt laget 1-2 revyer pr.år. Sollirevyen vant ”Olufprisen” i 1987.

Vi har julerevy lørdagen mellom jul og nyttår og innimellom en revy til påske også. Det har vært mellom 5-17 deltakere i revygruppa. De siste årene har vi hatt en stabil gruppe på mellom 8-10.

I 2013 har følgende vært med: Isabell Kling (leder), Stig Jenssen, Asmund Jenssen, Jens Jenssen, John Hansen, Preben Hansen, Ida Martinsen og Wanja Nilsen. Musikk: Stefan Sollied. Lys: Sondre Jenssen.

 Posted by at 5:49 pm