Styret

 

Styret for Solli samfunnshus, Solli Grendeutvalg, Solli veilysforening og Fjellheim i 2015 valgt av årsmøte 15/2-15:

Verv Navn Tlf.nr Mail
Leder Herborg Sollied 90170861
Kasserer Sari Laatikainen 41411322 prehanse@online.no
Styremedlem Geir Hansen 97517544
Styremedlem Marita Sørensen 90836647 marita_s@hotmail.com
Styremedlem Anita Theodorsen 95865930  theodorsen72@hotmail.com
Styremedlem Merete Jakobsen 95774374
Styremedlem/ansvarlig utleie Eirunn Gulleng  95876916  gulleng@online.no
Vara Preben Hansen 90281107 prehanse@online.no
Revygryppas representant Preben Hansen 90626659 prehanse@online.no
Revisor Hans Johnsen 98235845
Revisor Annemor Nordgård
 Posted by at 4:26 pm

  One Response to “Styret”

  1. […] Kontakt […]